எங்களின் Youtube பக்கத்தில் இணைய இங்கு Click செய்யவும்

Click the like button to join our facebook team
click the whatsapp icon to join our whatsapp team

Latest News / Upcoming Exams

TNPSC Group 2 Cutoff Prediction

Our Latest Videos / News

Watch Now

ஒரு சிறு வார்த்தையை வைத்து இந்திய அரசியலமைபின் 12 அட்டவணைகளை அறியும் வழிமுறை. ஒரு முறை பார்த்தாலே நினைவில் நின்றுவிடும்.

Watch Now

யாழின் Lab Assistant Cutoff Survey ல் தாங்களும் கலந்துகொள்ளுங்கள்..!

Watch Now

இனி வரும் TNPSC தேர்வுகளில் Negative மதிப்பெண்கள் வருமா..?

Watch Now

தமிழில் உவம உருபுகள் & உயிரளபெடையை எளிமையாக கண்டறியும் முறை..!.

Watch Now

யாழின் புதிய முயற்சியாக Alpha தியானத்தை பயன்படுத்தி 12ம் வகுப்பு புத்தகத்தில் உள்ள முக்கியமான தலைமை ஆளுநர்களை எளிதில் நினைவில் வைக்கும் முறை.. . ஒரு முறை கேட்டு விட்டு கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்.

Watch Now

IIT and its inventions, TNPSC Current Affairs 2018. This will may ask in upcoming TNPSC Exams.

 

Join Yaazhl Online Model Test

Join Yaazhl Online Test

March / April Month Current Affairs

Yaazhl Current Affairs

More Shortcut Videos

View More Shortcut Videos